MENNYEI HARMÓNIÁK | A vatikáni Sixtusi Kápolna Kórusának koncertje

A Sixtus-kápolna Pápai Kórusa a Szentatya liturgikus ünnepléseinek zenei szolgálatáért felelő kórus.
A Kórus az Egyház igehirdető tevékenységének, valamint művészeti, zenei, kulturális és szellemi öröksége terjesztésének megkülönböztetett eszköze.
„Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része.” (vö. II. Vatikáni Zsinat Konstitúciója a Szent Liturgiáról, 112. p.).

A Sixtus-kápolna Pápai Kórusa – történetéről és küldetéséről


1500 éves történetével a Pápai Kórus a világ legrégibb, még ma is működő kórusa. Az évszázadok során különböző megjelenési formákat öltött, aszerint, hogy milyen repertoárt volt hivatott előadni.
Történetének fontos korszaka kezdődött el a reneszánsszal, amikor az “Énekes Kórusok Kollégiuma” (a Kórus akkori elnevezése), amely már akkor a szakrális többszólamúság megszólaltatásának mestere volt, megtalálta „természetes színpadát”, az Apostoli Palota Sixtus-kápolnáját, melyet IV. Sixtus pápa (Francesco della Rovere) 1475-ben kezdett el építtetni.
IV. Sixtus nagy lendületet adott a Pápai Kórusnak, és azóta e mecénás pápa tiszteletére, valamint utalásképpen szolgálatának eredeti helyére, a kórust “Sixtus-i Zenei Kórus” vagy “A Sixtus-kápolna Kórusa” néven is ismerik.
A Pápai Zenei Kórus, melynek tagjai között jelen volt néhány egész Európa leghíresebb zenészei közül, mint Guillaume Dufay, Josquin Desprez, Cristóbal de Morales, Jacob Arcadelt, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gregorio Allegri, ma is őrzi eredeti küldetését, mely nem más, mint a Szentatya liturgikus ünnepléseinek zenei szolgálata.
A Kórus jelenleg 24 felnőtt énekesből és körülbelül 30 gyermek énekesből, a “Pueri Cantores”-ből áll, akik az ún. „fehér hangok”, vagyis a fiúszopránok szólamát alkotják. A Kórus elsősorban a vatikáni Szent Péter-bazilikában végez liturgikus szolgálatot, és a pápai liturgiák sajátos szolgálattevőjeként a Pápai Liturgikus Ünnepléseinek Hivatala alá tartozik, felelőse pedig a Pápai Liturgiák Ceremóniamestere.
Szolgálatának végzése során a Kórus mindig szeme előtt tartja a II. Vatikáni Zsinat előírásait:
„A szent zene kincseit a legnagyobb gonddal kell megőrizni és fölhasználni.”
„Az Egyház a gregorián korálist tekinti a római liturgia saját énekének. Ezért a liturgikus cselekményekben – azonos feltételek mellett – ennek kell elfoglalnia az első helyet. A szent zene és ének többi fajtája, főleg a polifónia, a legkevésbé sincs kizárva az istentiszteletekből, csak feleljen meg mindenben a liturgikus cselekmény szellemének (…).”
„A püspökök és a lelkipásztorok pedig komolyan gondoskodjanak arról, hogy minden énekes szent cselekményben a hívők egész közösségének módja legyen az őt megillető tevékeny részvételre.” (vö. II. Vatikáni Zsinat Konstitúciója a Szent Liturgiáról, 114., 116. p.).

Műsor:
Gregorián ének: Victimae Paschali laudes (Húsvéti sequentia)
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594): Exaltabo te (5 hangra)
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Vox dilecti mei (5 hangra)
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Nigra sum (5 hangra)
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Veni dilecte mi (5 hangra)
Lorenzo Perosi: Pater noster (4 hangra)
Giuseppe Liberto (1943): O vos omnes (4 hangra)
Lorenzo Perosi (1872 – 1956): Oremus pro Pontifice (5 hangra)
Domenico Bartolucci (1917 – 2013): Exsultate Deo (5 hangra)

PEZZO D’ORGANO – Josep Solé Coll – orgonista
Gregorián ének: Factus est repente (Pünkösdi áldozási antifóna)
Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611): Ave Regina caelorum (5 hangra)
Lorenzo Perosi: Ave Maria (4 hangra)
Giuseppe Liberto: Alma Redemptoris Mater (4 hangra)
Domenico Bartolucci: Exsultate iusti (5 hangra)
Domenico Bartolucci: O Sacrum convivium (4 hangra)
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Credo della Missa Papae Marcelli (6 hangra)

Marcos Pavan – Direttore
Michele Marinelli – Magister Puerorum

2023. július 12. szerda 20.00

Helyszín:  Nagytemplom

Belépődíj: 5.900 Ft

JEGYVÁSÁRLÁS

Támogatók: